Horní Moštěnice

Současnost:

Místní knihovna Horní Moštěnice,organizační složka Obce Horní Moštěnice.

Sídlo a adresa organizace: U Kostela 7, 751 17 Horní Moštěnice. 

Knihovna je otevřena:     pondělí 13:00 - 17:00
                                            středa  13:00 - 17:00
 

Roční registrace čtenáře činí 30,- Kč.

Knihovna je zaregistrována v registru veřejných knihoven. Na základě smlouvy spolupracuje s Městskou knihovnou v Přerově, která je pověřena regionálními funkcemi. V současné době má knihovna cca 5707 svazků (krásná literatura, naučná literatura pro dospělé i pro mládež, časopisy, vzdělávací CD-ROMy), je připojena k internetu prostřednictvím intranetu veřejné správy, má zapsaných 124 čtenářů, z toho 41 je mládež ve věku do 15-ti let. V roce 2017 registrovala knihovna 4 979 výpůjček. Nabídku stálého fondu dále rozšiřují půlroční cirkulační soubory a roční soubor zapůjčené MěK Přerov.
  

 

Z historie: (čerpáno z místní kroniky)
 
V roce 1868 dochází k založení ušlechtilého čtenářsko-pěveckého spolku "Pokrok".
Spolek měl pěknou knihovnu a odebíral několik časopisů, které vyvěšoval ke čtení veřejně v hostinci, v němž měl své sídlo. Tyto časopisy si mnozí občané za sníženou cenu po týdnu vyložení kupovali a doma pak četli.
V malé světničce, zvané čtenárka byl ve zdi zasklený výklenek upravený jako kredenc, kde bývaly knihy tohoto spolku. Knihovna byla nejprve v hostinci čís. 147, poté se spolek stěhoval do různých hostinců čís. 63, čís.21, čís.208. Spolek nebyl nikde příliš vítaným hostem, protože čtenáři mnoho nevypili, ale zato donesli dosti bláta do místnosti. Když se r.1906 utvořil Odbor Národní jednoty přistoupila většina členů čtenářského spolku do tohoto nového útvaru a spolek "Pokrok" přestal prakticky existovat. Jeho knihovna přešla do majetku Národní jednoty.
Roku 1920- 1921 předal tento odbor 499 svých knih veřejné obecní knihovně, která byla tehdy v obci zřízena.
Za války byla obecní knihovna  umístěna v jedné místnosti obecního úřadu v "zámku ", od roku 1941 v nově postaveném hasičském skladišti v I. poschodí, kde zůstala až do r.1951. Bylo nejvýš načase, že knihovna byla přemístěna, neboť knihy v zámku byly velice poškozeny vlhkem a plísní. Obecní knihovny za války hodně utrpěly nuceným vyřazením nejlepších literárních děl českých i cizích (spojeneckých) autorů Němcům nepřátelských. Tato díla měla být dána k rozdrcení. Proto náš knihovník škrtl ze seznamu ona díla cca 411 knih jako již neexistující a schoval je. Jen několik méně cenných knih bylo pro forma odevzdáno na okresní úřad do Přerova. Schované knihy byly pak po válce do knihovny opět zařazeny. Opačně asi 58 nacistických knih nuceně do knihovny zařazených bylo po válce z této opět vyřazeno.

Čtenářský rokpočet čtenářůpočet svazků

1939/40

79

1229

1944/45

45

915

1945/46

106

1268

1949

67

1012

Koncem r.1951 byla knihovna přestěhována z hasičské zbrojnice do domu paní Gajové č.183, poté do bývalé školy U Kostela 7, kde sídlí doposud.
Knihovníky bývali místní učitelé, kaplan, úředníci. Za půjčení knihy se vybíral poplatek 20-50 hal.

 
aktualizováno: 19.12.2018